Parkeren

Tegenover De Steeg zijn parkeerplaatsen gereserveerd voor de bezoekers van de shop. Dit staat ook duidelijk aangegeven met een bord. Parkeer je auto hier. Parkeer je auto niet op het parkeerterrein van het appartementen complex naast De Steeg. Deze plekken zijn alleen voor de bewoners van dit gebouw. Hier geldt ook een wegsleepregeling.